četrtek

Zajemanje uporabniškega besedišča


ZAJEMANJE UPORABNIŠKEGA BESEDIŠČA  KOT OSNOVA ZA RAZVOJ GESLOVNIKOV
mag. Špela Razpotnik.


Knjižničarji  želimo uporabnikom približati in olajšati iskanje dokumentov v knjižničnih katalogih in drugih podatkovnih zbirkah.
Pri iskanju po vsebini je zato pomembno, da poznamo njihovo besedišče. Gesljenje, ki  upošteva enako besedišče, kot ga uporabljajo uporabniki pri iskanju, lahko tako prispeva h kvalitetnejšemu priklicu. Predstavitev je dostopna na:

http://www.drustvo-bibliotekarjev.nevladna.org/vabimo-vas/
Drobni tiski

Društvo bibliotekarjev Maribor vas vljudno vabi na dopolnjeno predavanje

Drobni tiski - tudi to je knjižnično gradivo :
izkušnje NUK in UKM


Predavanje bo v torek,
22. marca 2011  ob 15.30
v Glazerjevi dvorani UKM
Predavanje bosta izvedli
Veronika Potočnik
vodja Zbirke drobnega tiska in sive literature v NUK, in
Gabrijela Kolbič ,
vodja Zbirke drobnih tiskov v UKM
Predstavitvi dostopni na:
http://www.drustvo-bibliotekarjev.nevladna.org/vabimo-vas/

ponedeljek

Redni občni zbor

Spoštovani!

V soboto, 12. marca 2011, ob 18. uri,
vas vljudno vabimo
v staro dvorano Lutkovnega gledališča,
Rotovški trg 2,
na redni občni zbor Društva bibliotekarjev Maribor za leto 2010.

Po otvoritvi občnega zbora in imenovanju delovnih teles
nam bosta Nina Lončar in mag. Branka Kerec
predstavili novo društveno pridobitev,
ki omogoča lažjo, hitrejšo in sodobnejšo komunikacijo med člani.

Dnevni red občnega zbora:
1.     Otvoritev občnega zbora in imenovanje delovnih teles:
a.     imenovanje delovnega predsedstva
b.    imenovanje verifikacijske komisije
c.      imenovanje zapisničarke
d.    imenovanje overiteljev zapisnika občnega zbora
2.      Strokovna predstavitev DRUBIMA
3.      Poročilo verifikacijske komisije o ugotovitvi sklepčnosti
4.      Potrditev dnevnega reda občnega zbora
5.      Potrditev zapisnika občnega zbora za leto 2009 z dne 25.2.2010
6.      Poročilo o delu DBM za leto 2010
7.      Finančno poročilo za leto 2010
8.      Poročilo nadzornega odbora za leto 2010
9.      Načrt dela DBM za leto 2011
10.                        Članarina za leto 2011 in 2012
a.     za zaposlene 22 €
b.    za študente in upokojence 16 €
c.      za častne člane in nezaposlene knjižničarje je članstvo brezplačno
d.    članarino za tekoče leto poravnamo najkasneje do 30.4. 2011
11.                        Razno

Po občnem zboru
vas vabimo
na krajše srečanje in prijeten klepet.

torek

Natečaj za nagrade Kalanovega sklada

Spoštovani člani DBM.
Posredujem aktualni razpis oz. natečaj za nagrade Kalanovega sklada. Za nagrade lahko kandidirajo dela, objavljena  v obdobju med 15. 7. 2009 in 15. 7. 2011.

Lepo vas pozdravljam.